Statystyka:

Liczba zarejstrowanych czytelników w 2017r. - 571 osób

Liczba wypożyczeń zbiorów w 2017r. - 8609 (książek)

Liczba udostępnień książek z ksiegozbioru podręcznego na miejscu w bibliotece -91 (książek)

Liczba odwiedzin w czytelni w 2017r - 165 osób

Stan ksiegozbioru na dzień 31 grudnia 2017r. - 19754 woluminów

Licznik odwiedziń: 86051