Konkurs Gminny "Odkrywamy Tuwima"

REGULAMIN

KONKURSU RECYTATORSKO-PLASTYCZNEGO

 

„ODKRYWANIE TUWIMA

 

1. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, z terenu gminy Przytyk.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, jego biografii oraz związku z tym, iż rok 2013  jest Rokiem Juliana Tuwima.

4. Konkurs przeprowadzany jest w  kategoriach wiekowych:

a) grupa I — klasy I–III szkół podstawowych (konkurs plastyczny),

c) grupa II— klasy IV–VI szkół podstawowych (konkurs recytatorski),

 

5. Wymagania konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych:

 

Grupa I — klasy I–III szkół podstawowych: konkurs plastyczny na najlepszą ilustrację do

wiersza Juliana Tuwima. Ilustracja ma nawiązywać do jednego z utworów:

Cuda i dziwy, W aeroplanie, Spóźniony słowik, Abecadło, Pan Maluśkiewicz i wieloryb, Lokomotywa, Słoń Trąbalski, Rzepka. Ilustracje, wykonane samodzielnie przez uczniów, mogą być wykonywane dowolną techniką, w dowolnym formacie. Oceniane będą pomysłowość autorów oraz związek ilustracji z tekstem literackim. Każda szkoła ma prawo przesłać organizatorowi 6 prac dzieci z tej grupy

Grupa II — klasy IV–VI szkół podstawowych: konkurs recytatorski na podstawie twórczości Juliana Tuwima. Wiersz dowolnie wybrany przez uczestnika.

 

7. Prace należy złożyć do 14 LISTOPADA 2013 roku w  swojej  szkole lub przesłać na adres

(jeśli wysyłana będzie praca, proszę odpowiednio wcześniej ją przesłać)

 

Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Zachęta 34

26-650 Przytyk

z dopiskiem: Odkrywanie Tuwima

 

Prace można dostarczać również osobiście do siedziby biblioteki w godzinach jej pracy.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

8. Każda przesłana praca powinna być podpisana z tyłu i zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko autora ilustracji, telefon kontaktowy;

b) wiek uczestnika konkursu;

c) adres  szkoły;

d) prace plastyczne dodatkowo powinny zawierać tytuł wiersza, którego ilustracja dotyczy.

9. Prace oceniane będą przez Jury .

10. Lista Laureatów Konkursu zarówno plastycznego i recytatorskiego zostanie ogłoszona na stronie www.przytyk.naszabiblioteka.com  w dniu 20 listopada br.


Licznik odwiedziń: 80436